Polarsirkelfestival.

Fra 1960 og ut tiåret ble det hver august arrangert Polarsirkelfestival på Mo-som reklame for Rana-samfunnet og PR for stedets næringsliv.Det omfattende og populære tiltaket bød bl.a. på messe,jazz  musikk,dans, missekåring m.m. F.eks. ble den seinere så kjente Birgitte Grimstad, som da bodde på Mo, lansert som syngende husmor, og startet dermed sin karriere.

På bildet fra begynnelsen av 60-åra står Helma Holmen sammen med polarprinsessekandidater fra Sverige, Norge, Finnland og en indisk? (I bakgr. t. v. Rana Gymnas)

Polar001.JPG (53699 bytes)

Polarsirkelprinsessene går i land ved flytebrygga på Toraneskaia etter endt flytur.

Her prinsessene sammen Hans Sæterdal etter flytur.

 

Utekafeen til Helma Holmen var nedenfor gymnaset under Polarsirkelfestivalene.

Helma Holmen sammen med polarsirkelprinsessene.

Over et bilde av Helma Holmen sammen med to samer jeg ikke vet navnet på.

Her er polarsirkelprinsessene ute på tur med hest og vogn.

Tilbake.